வந்துவிட்டது 2023’ஆம் ஆண்டுக்கான TNPSC Annual Planner | TNPSC Annual Planner 2023 pdf | Wanted News

TNPSC Annual Planner 2023 pdf Download ஆண்டு தோறும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (TNPSC) மூலம் குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கான வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணை (Annual Planner) வெளியிடும் அதன் படி 2023 ஆண்டுக்கான வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணையை (Annual Planner) தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) 15/12/2022’ல் வெளியிட்டுள்ளது அந்த வருடாந்திர தேர்வு கால அட்டவணை (Annual Planner) படி மொத்தம் 12 தேர்வுக்கான அறிவிப்பு இந்த ஆண்டு … Read more